Kackerlacka

LaCroix förnekar att det innehåller ingrediens 'Cockroach Insecticide'
LaCroix förnekar att det innehåller 'Cockroach Insecticide' ingrediens. ... Dessa kemikalier inkluderar limonen, som kan orsaka njurtoxicitet och tumö...