Duhallow

Duhallow Cheese och Grits Soufflé ingredienser
Duhallow Cheese and Grits Soufflé2 1/2 c. helmjölk.1 c. grova vita korn.8 msk. osaltat smör.3 c. Duhallow eller mild Cheddarost.4 stora ägg....